การฆาตกรรมเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของมารดา แพทย์จึงเรียกร้องให้คัดกรองสตรีมีครรภ์สำหรับความรุนแรงในครอบครัว

นักวิจัยสองคนกำลังเรียกร้องให้ผู้ให้บริการด้านสุขภาพให้ […]